Foto Telepensjonister

Eldre foto

Ønsker en å se bildene i større format klikk på ønsket bilde.

 

23/2-04. Til Helmi fra Gerd og Kari L.

23/2-04. Til Helmi Hilsen Gerd, Inger, Anlaug og Solllveig

23/2-04. Til Helmi fra Gerd, Randi og Kari G.

Til Helmi 23/2-04 Bente, Johanne og jeg?

Raja’s 80 års dag 23.12.1989 Blomster overrakt fra telepensjonistene v/Rudo

 

Bildene kan også vises og lastes ned fra en ekstern disk.

Link til disk:      Klikk her

 

Er det noen som har noe å tilføye til bildene?   Send en mail til –

   tpalesund@gmail.com.