Har du flyttet og/eller fått ny/endret e-postadresse?

Har du flyttet og/eller fått ny/endret e-postadresse?

I så fall ber vi om at du melder inn din nye postadresse og/eller e-postadresse til foreningen. E-post adressen er: telep-se@online.no) . Dermed vil du motta både den elektroniske informasjonen Fornebuforeningen sender til sine medlemmer og papirutgaven av foreningsbladet "Telepensjonisten" som Forbundet sender i Posten.