Høsstens program

    Tillegg:

Julemøte blir 11. desember kl 18 på Klubben. Vi har ordnet litt musikk, men har   noen en god historie eller en annen form for innslag så ta kontakt.

Telenors julekonsert blir 9. dsember kl 1930 i Domkirka