IINNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

IINNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

Årsmøtet 2016 avholdes på Sælid torsdag 11.feb. kl.1800

TELEPENSJONISTENE HAMAR INNKALLER TIL ÅRSMØTE FOR 2016

I MESSA PÅ SÆLID TORSDAG 11. FEBRUAR 2016 KL. 1800.

 1. ÅPNING. Valg av møteleder og sekretær.
 2. Årsberetning.
 3. Regnskap.
 4. Medlemsutvikling.
 5. Innkomne forslag.
 6. Valg.
  1. Valg av tillitsvalgte.
 7. Avslutning av årsmøtet.
  1. Trekning og utdeling av oppmøtepremie.
  2. Blomsteroverrekkelser etc.

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/Gerd Astrid Stenberg

Kavegen 9, 2319 Hamar eller e-post gerast@online.no innen 28. Januar 2016.

Frasigelser av verv sendes leder av valgkomiteen Kåre Garmager, Myrvegen 3,

2320 Furnes eller e-post k-garmag@online.no innen 21. Januar 2016.

På grunn av servering, ber vi om påmelding innen 6. Februar 2016 til:

Arild Gundersen, mobil 948 66 980 eller e-post einagun@online.no eller

Gerd Astrid Stenberg, mobil 957 32 840 eller e-post gerast@online.no

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper på godt frammøte.

Vennlig hilsen Styret