IINNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

IINNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

TELEPENSJONISTENE HAMAR INNKALLER TIL ÅRSMØTE FOR 2016. I MESSA PÅ SÆLID TORSDAG 2. FEBRUAR 2017 KL. 1800.

 1. Åpning. Valg av møteleder og sekretær.
 2. Årsberetning.
 3. Regnskap
 4. Medlemsutvikling
 5. Innkomne forslag.
 6. Valg
  * Valg av tillitsvalgte.
 7. Avslutning av årsmøtet.
  • Trekning og utdeling av oppmøtepremie.
  • Blomsteroverrekkelser etc.

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/Gerd Astrid Stenberg,
Kavegen 9, 2319 Hamar eller e-post gerast@online.no innen 19. Januar 2017.

Frasigelser av verv sendes leder av valgkomiteen Marit Kristiansen, Tiurvegen 5, 2323 Ingeberg
eller e-post arvekris@bbnett.no.

På grunn av servering, ber vi om påmelding innen 25. Januar 2017 til:
Aud Bekkevold, mobil 486 00 584 eller Arild Gundersen, mobil 948 66 980.

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper på godt frammøte.

Vennlig hilsen
Styret v/Gerd Astrid Stenberg