IINNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

IINNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

TELEPENSJONISTENE HAMAR INNKALLER TIL ÅRSMØTE FOR 2017 I KANTINA PÅ SÆLID TORSDAG 1. FEBRUAR 2018 KL. 1800.

Saksliste:

1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling.
2. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive
protokollen.
3. Årsberetning.
4. Regnskap
5. Vedtekter
6. Innkomne forslag
7. Budsjett
8. Valg

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/Magnhild Kalset, Snekkerstuvegen 2, 2316 Hamar eller e-post magnhild.kalset@outlook.com innen 17. 01. 2018.

Frasigelse av verv sendes leder for valgkomiteen Kirsti Solbakken, St. Olavs gate 24, 2317 Hamar eller e-post kirsolba@online.no el. telefon 90524383 innen 17.01.2018.

På grunn av servering, ber vi om påmelding innen 26. Januar 2018 til:
Aud Bekkevold, mobil 486 00 584 eller mail: an-bek2@online.no
Anne Lise Sæther mobil 414 02 318 eller mail: lise-sa@online.no
Anne Marie Brattrud Andersen mobil 908 58 625 eller mail: ambrata@online.no

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper på godt fremmøte.

Vennlig hilsen
Styret