Innhold oversikt på startsiden for en lokalforening

Veiledning for produksjon av en innholdsoversikt som man ønsker å sette fokus på

Det er laget en veiledning for produksjon av en oversikt over artikler eller annet innhold som man ønsker å sette spesielt fokus på i lokalforeningenes startsider. Veiledningen er lagret i pdf format og kan hentes opp ved å klikke på lenken nedenfor.

TPL-Innhold oversikt på startsider