INNKALLING ÅRSMØTE, TORSDAG 14. FEB. 2013 KL.1800, JERNBANESAMFUNNET HAMAR.

Telepensjonistene Hamar innkaller til årsmøtete, torsdag 14. februar 2013 kl. 1800 på Jernbanesamfunnets kafe, Hamar.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FOR 2012 SOM HOLDES PÅ JERNBANE
SAMFUNNETS KAFE, HAMAR
TORSDAG 14. FEBRUAR  2013 KL. 1800.

 

Sakliste:

Åpning. Valg av møteleder og
sekretær.

 1. Årsberetning.

 2. Regnskap.

 3. Medlemsutvikling

 4. Forslag fra styret

  1. kontingent

  2. Telepensjonistforeningen, Hamar
   som venneforening for Telemuseets avd. Hamar

5. Innkommende forslag.

6.  Valg

6.1 Valg av tillitsvalgte.

6.2  Styrehonorar

7.  Avslutning av årsmøtet

7.1 Trekning og utdeling av
oppmøtepremie.

7.2 Blomsteroverrekkelser etc.

 

Forslag som ønskes tatt opp på
årsmøtet sendes styret v/leder Kåre Garmager, Myrveien 3, 2320
Furnes eller på e-mail k-garmag@online.no
innen 1. februar 2013.

Frasigele av verv sendes leder av
valgkomiteen Jon Kroken, Seierstedvn. 6, 2322 Ridabu innen 24.januar
2013.

Det blir underholdning, men det er ikke
ordinært lotteri på årsmøtet.

På grunn av serveringen som er gratis,
ber vi om påmelding innen 8. februar 2031 til:

Reidun Kverneng, mobil 91371957 eller
på e-mail: reiduk@online.no

eller

Kåre Garmager, mobil 90599702 eller
på e-mail: k-garmag@online.no
Vi ønsker alle hjertelig velkommen og
håper på godt fremmøte.
Vennlig hilsen Styret

Kåre Garmager, leder

 

 

 

 

 

Giroblankett med krav på årskontingent
for 2013 sendes ut etter årsmøtet.