INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det innkalles til årsmøte mandag 30 januar 1917 kl. 12:00 i menighetsalen til Tjensvoll kirke.

Grunnet dårlig forhånds påmelding er møtestedet endret til MENIGHETSALEN  i TJENSVOLL KIRKE.

Det innkalles til årsmøte mandag 30 januar 1917 kl. 12:00 på skoleskipet Gann som ligger ved kai på Tømmerodden, Hundvåg.

Forslag som ønskes behandlet på møtet må være styre i hende innen 16 januar 1917.

Vi gjør oppmerksom på at det er kun saker på sakslista, (Årsberetning for 2016, Revidert regnskap for 2016, Kontigent for 2017, Budsjett for 2017, Innkomne Forslag og Valg) som kan behandles på årsmøtet. Bare medlemmer som har betalt kontigent har tale, forslag og stemmerett på årsmøtet.

På grunn av lunsjservering, må medlemmene forhåndspåmelde sin deltagelse til møtet. Dette gjør en ved påmelding til Berit på   tlf.913 83 581.