Invitasjon til medlemsmøte torsdag 10.01. 2019 kl 18:00

Invitasjon til medlemsmøte torsdag 10.01. 2019 kl 18:00

Velkommen til medlemsmøte på Hamar Frivillig-sentral (Grønnegata 55) Inngang fra Håkons-gate

Aktive eldre – foredrag v/Prest og psykolog Susanne Sønderbo

Servering av kaffe og rundstykker.
Utlodning, ta med gevinst.

Velkommen til en hyggelig medlems-kveld.   
 

Hilsen
Styret