Invitasjon til medlemsmøte torsdag 14.03. 2019 kl 18:00

Invitasjon til medlemsmøte torsdag 14.03. 2019 kl 18:00

Velkommen til medlemsmøte på Hamar Frivillig-sentral (Grønnegata 55) Inngang fra Håkons-gate

Kåseri ved historiker og tidligere statsarkivar Per-Øivind Sandberg

Servering av kaffe og noe å bite i.

Lotteri (husk å ta med gevinst)