Jon Kroken nytt æresmedlem 2010

Jon Kroken nytt æresmedlem 2010

På årets julebord 14.des. 2010 ble Jon Kroken utnevnt som foreningens første æresmedlem.

Jon Kroken æresmedlem hos Telepensjonistene på Hamar.

På julebordet til Telepensjonistene på Hamar 14. desember 2010 ble Jon Kroken utnevnt til foreningens første æresmedlem.

Jon Kroken ble født i Lom i 1932. Han begynte i Telegrafverket på Hamar i 1951, først på det som den gang het Rikstelefonen senere arbeidet han ved Teknisk avdeling. Etter endt automatteknikerutdannelse arbeidet han som automattekniker ved Telegrafverket i Hamar til 1970/1971 da han tok ingeniørutdannelse i automatteknikk. I 1973 ble han tilsatt som ingeniør og trafikkspesialist ved Øst Teledistrikt på Lillehammer. I 1977 kom han tilbake til Hamar da som leder for den nye fjernsentralen på Hamar med ansvar også for automatdriften i hele Østerdalen, Elverum og Trysil. I 1983 ble han tilsatt som automatleder i Hamar Teleområde. Han ble videre tilsatt som Linjeteknisk sjef i Hamar Teleområde i 1990, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 1994.

I Telepensjonistforeningen på Hamar ble Jon Kroken medlem i 1995. Han ble umiddelbart leder for foreningen, et verv han hadde helt til år 2000. Fra 2000 til 2002 var han nestleder for så å ta på seg en periode som leder igjen fra 2002. Sener har han vært både leder, revisor og medlem av valgkomiteen. Jon Kroken har deltatt på 3 landsmøter i Telepensjonistforbundet.

Ved siden av en aktiv yrkeskarriere i Televerket og medlemskapet i Telepensjonistforeningen har Jon Kroken lagt ned mye arbeid i etablering og drift av en avdeling til Telemuseet på Hamar. Jon Kroken begynte å samle og ta vare på gammelt og utrangert teleutstyr allerede på 1980-tallet. Sammen med andre telekolleger på Hamar samlet og satte Kroken dette utstyret i system i gamle Vang telesentral. Telemuseet på Hamar ble åpnet i 1991 og siden den gang har Jon Kroken ivaretatt drift og vedlikehold av museet. Jon Kroken er Norsk Telemuseums representant på Hamar.