Jubilanter 2018

Her er våre medlemmer som i de nærmeste måneder kvalifiserer til foreningens blomsterhilsen.

95 år:

Bergliot Engestad       15. mai

 

90 år:

Evald Lindgård           18. januar

Knut Pettersen            25. april

Arne Pettersen            26. juni

 

85 år:

Margit Edvardsen      09. februar

Erna Fredriksen         04. august

Roar Johannessen     02. september

Petrine Larsen            23. oktober

 

80 år:

Sverre Pedersen          21. januar

Odd Viktor Karlsen    15. april

Solveid Johansen        06. juni

Liv Bergås                     20. august

Telepensjonistene Tromsø gratulerer.