Jubilanter 2022

Jubilanter i 2022                                                   

90 år
Målfrid Haveland              11 januar

85 år
Anna Sofie Gjerde               5 januar
Kirsti Vågen                        24 mai
Laila Hafstad                        2 september
Hermann Fauske                 6 oktober

80 År
Helga Kjøsnes                      10 februar
Solrun Laukeland              21 mars
Rannveig Gjerde                   9 juni
Margrete Oline Horge      30 september
Kjellfrid Sætre                      20 desember
Olav Idar Lindesteg            23 desember

75 År
Olaug Grov Loe                       4 januar
Harald Jarl Runde                 3 april
Anders Aven                              4 mai
Olbjørg Tufte                           23 mai
Helge Sagevik                         11 november

70 År
Ragnhild Fagerlid                  5 januar
Anne Elisabeth Teigen          6 mars
Svein Eivind Solheim           28 mai
Ivar Engebakken                     3 august
Åge Myklebust                         7 september


Vi gratulerer!