Jubilanter 2021

Jubilanter i 2021

95 År
Erling Stensaker                 5 april
Johan Rønnekleiv             5 november                                                          

90 år
Gunnar Haveland              10 januar
Alf Fossen                          16 januar
Åsta Stensaker                  24 august

85 år
Laila Fester Sunde            9 januar
Margun Ervik                      9 januar
Aslak Hafstad                     20 april
Inger Eikenes                     7 juni
Anna Laila Bruland           10 juni
Alf Romarheim                   7 september

80 År
Einvald  Osland                 28 februar
Ragnhild Fauskr               25 mai
Alf Klakegg                         29 juni
Gerd Leira                           29 juli

75 År
Aud Strømmen                  11 mai
Oddlaug Hjelm                   11 mai
Erling Skagen                    16 mai
Kjell Hjelm                           2 juni
Berit Baae Hval                  30 august
Hans Bruland                     4 september
Idun Helle                            19 november
Anders Narum                   21 november

70 År
Aud Grøttebø                      13 januar
Arne Stadheim                   5 mars
Reidun Flaten                     17 mars
Arne Hauge                         20 mars
Magne Neverdal                 19 mai
Ingunn Løvik                      10 juni
Jon Ole Eikås                     2 september
Arild Feet                             22 september


Vi gratulerer!