Vi ønsker alle telepensjonister en gledelig jul og et godt nytt år!

 TPL-julemotiv fra Arne (2)

Hilsen fra forbundsleder

Jule- og nyttårshelgen står for for døren. Familie og venner står i fokus og julegaver og hilsener skal formidles. Høytiden er et velfortjent avbrekk for alle som har bidratt i Forbundets arbeid gjennom 2015. En stor takk til dere alle.

Nytt landsstyre (fra 18.06.15) har hatt 4 møter, hvorav ett som telefonmøte. I samme periode er det avviklet 6 møter i arbeidsutvalget, hvorav to som telefonmøter.

Det nye landsstyret har arbeidet med organisasjonsutvikling med fokus på momenter som verving, møtefrekvens, arbeidsform, arbeidsfordeling, kommunikasjon, for å nevne noen. Økonomioppfølgingen har også hatt stor fokus.

Mye av arbeidet som landsstyret har vektlagt, finnes også i organisasjonsutvalgets rapport. Dette til tross, så har landsstyret iverksatt konkret arbeid med organisasjonsutvalgets innstilling. De ulike forslag og innspill vil bli gjenstand for bearbeiding. Noe kan bli fremmet som forslag på kommende landsmøte.

Tillitsvalgtes arbeid, sentralt og lokalt, er avgjørende for at forbundet skal nå sine mål. Jeg opplever at det gode tillitsvalgtarbeidet gir gode resultater landet rundt. En stor takk til alle dere.

Det viktigste er selvsagt våre trofaste medlemmer. Det vil være en utfordring å verve og beholde medlemmer framover. Landsstyret nedsatte et utvalg som har arbeidet med verving. Noe er kommunisert til lokalforeningene, med forslag til vervebrev og en tipsliste for lokale aktiviteter. En aktiv verveaktivitet blant våre medlemmer vil være kjærkomment.

God jul og godt nyttår til alle

Hilsen
Arne Jenssen
Forbundsleder