Medlemsmøte 17.juni 2021

Godt å være samlet igjen!

Et medlemsmøte der 36 deltakere endelig kunne samles rundt bordene på Tusenhjemmet.

Avdelingens leder Thomas Myhre åpnet møte med å ønske medlemmene velkommen til et møte med vekt på sosialt samvær og hygge.
Som et apropos til gleden ved å  være sammen fremførte Gerd diktet Junikveld av Hans Børli.
Deretter informerte Thomas  nytt fra Eldrerådet og uttrykte bekymring rundt Bodø Kommunes innstramminger på økonomisiden.

Høsttur
Så var det tid for informasjon og diskusjon omkring høstens planlagte tur til Lofoten og Hamarøy. Allerede er det 30 påmeldte og det lover godt. Mer om turen finner du ved å klikke på bildet nedenfor.

Junikveld

Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.
 Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.
Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
– det er som om noe haster …
Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen.