Velkommen til nytt møte i Pensjonistuniversitetet i Bodø, tirsdag 25. mai. 

Tema: "Eurabia – en konspirasjonsteori" v/Stein Sneve, journalist Avisa Nordland. 

Velkommen til nytt møte i Pensjonistuniversitetet i Bodø.

Tema: «Eurabia – en konspirasjonsteori» v/Stein Sneve, journalist Avisa Nordland. 

Foredraget vil også komme inn på konspirasjonsteorier generelt.

Møtet holdes på Tusenhjemmet, Prinsens gate 124, kultursal Lofoten,

tirsdag 8. juni kl. 1100.

Som tidligere nevnt kommer  dette foredraget i stedet for turen til Sulitjelma som er omtalt i vårprogrammet.

Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernforskrifter og –anbefalinger.
Smittevernreglene setter begrensninger på hvor mange som kan være tilstede. Det er derfor anledning til forhåndspåmelding til Telefon: 906 65 423 eller epost: lun4@online.no.
Medlemmer prioriteres.