Vedtekter, årsberetninger og protokoller for Telepensjonistene Arendal

Vedtekter

Vedtekter

Lokalforeningens vedtekter ble vedtatt på årsmøtet i januar 2016 og endret på årsmøtene i 2018 og 2020.Les mer