Vedtekter og årsberetninger for Telepensjonistene Arendal

Vedtekter

Vedtekter

Lokalforeningens vedtekter ble vedtatt på årsmøtet i januar 2016 og endret på årsmøtet 2018.Les mer