Styret/ komiteer / kontaktpersoner Bergen

Styret i Telepensjonistene 2018 – 2019:

Styret i Telepensjonistene 2018 – 2019:

Årsmøte i Bergen og Hordaland ble avholdt 13. februar 2018. For informasjon om det nye styret og andre kontaktpersoner, se nedenfor. På bildet vises øverst fra venstre: Gunnar Larsen, Idar Hestdal, Egil Palmesen, Ulf Rathe og Bjarne Ulvang. Nederst fra venstre: Inger Johanne Klementsen, Inger Asheim Vaagenes og Berit Nesse. Ingunn Oddekalv Brattåker var ikke tilstede da bildet ble tatt.Les mer