Krav til Støreregjeringen

Allerede første dag fikk den nye regjeringen oversendt krav fra Pensjonistforbundet

I forbindelse med trygdeoppgjøret ble det stilt endel tilleggskrav, dvs. krav som gikk ut over selve pensjonsreguleringen. Dette var krav som omhandlet

  • opplæring av eldrerådene
  • styrking av den kulturelle spaserstokken
  • styrking av Økonomitelefonen
  • midler til TryggEst – en metode for å avdekke vold i nære relasjoner

Mer om disse kravene kan du lese her.

Kravene er behandlet i Stortinget, og regjeringen Solberg følger opp videre i forslaget til statsbudsjett for neste år. Pensjonistforbundet er ikke fornøyd med det regjeringen Solberg foreslår, og har derfor skrevet et brev som ble sendt til statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunaldepartementet og Kulturdepartementet, samt stortingsgruppene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet samme dag den nye regjeringen tiltrådte. Hensikten er å påvirke behandlingen av den tilleggsproposisjonen den nye regjeringen jobber med.

Brevet kan du lese ved å klikke her.