Larvik telefonsentral 1930

Larvik telefonsentral 1930

Byggd i nyklassistisk stil

1930: Larvik Telefonselskaps nye automatiske telefonsentral ble bygd i nyklassisistisk stil – en stil som ble nesten enerådende for offentlige og halvoffentlige bygg i 20- og 30-årene. Nyklassisisme karakteriseres av symmetri i fasaden, fremhevet inngangsparti, store, overhengende takgesimser, kompakte rektangulære bygningsformer, valmet tak og beskjeden bruk av klassiske dekormotiver som f.eks., hjørnekvadrer.