Lofoten Telepensjonistforening – styremøte 31.10.2017

Lofoten Telepensjonistforening

Utskrift fra Styremøte i Lofoten Telepensjonistforening

 

Møtet ble avholdt tirsdag 31. oktober 2017 på BO og Servicesenteret, Leknes

Tilstede:
Leder Kirsten Stokvik, sekretær Inger Kolloen, kasserer Bjørg Reppe, styremedlem Guttorm Bardo,
varamedlem Kjell Tetlie, varamedlem Ranveig Rasmussen.
Styremedlem Hans Dybfest møtte ikke.

Saker til behandling:

Sak 1)Neste medlemsmøte:

Møtet fastsettes til torsdag 16. november 2017 kl.12:00 på Alstad Turistsenter.
Påmelding til Bjørg og Guttorm og frist for påmelding 9.11.17.

Sakslisten blir som vanlig, og i tillegg litt opplesning av Kirsten.

Underholdning v/Landsem, pris kr. 800,-

Servering: Turistsenteret kunne tilby buffet (kr 230,- pr. stk.), ikke annen middag.
Om vi skal servere kaffe med litt kake ved ankomst bestemmes når vi ser hvor mange påmeldte det blir
og dermed har oversikt over prisen.

Sak 2)

Bjørg orienterte om arbeidet med innkreving av medlemskontingenten og økonomien.
Medlemstallet er for tiden 55, så det har sunket en del det siste året.

Sak 3)

Neste styremøte ble bestemt til tirsdag 9. januar 2018 og årsmøtet til tirsdag 30. januar 2018.
På medlemsmøtet i november vil vi be valgkomiteen å begynne sitt arbeid.

Møtet ble hevet ca kl. 14, og deretter ble det servert en liten lunsj på Terassen kafe.

— ooo—