Lofoten Telepensjonistforening

Referat fra årsmøtet 2018

Referat fra Årsmøte Lofoten Telepensjonistforening

Alstad 13.02.2018

22 stykker kom

Åpning ved leder Kirsten Stokvik

Innkalling ble godkjent

Møteleder: Kirsten Stokvik
Sekretær : Bjørg Reppe
Underskriv protokoll: Grete Reppe og Marie Hegdahl

Årsberetning godkjent. Opplest av leder.

Regnskap godkjent.
Merknad: Glemt navnet i «headingen»

Kontingent forslag: 150 kr
Ble godkjent

Budsjett 2018 refereres
Godkjent

Tur til Henningsvær i mai. Elbjørg Haugen og Svein Erik Haugen planlegger.

Leder informerte om skriv fra forbundet.

Lederkonferanse i april.

Valg: Leder av valgkomiteen refererer.

Valget ble:

Leder : Kirsten Stokvik

Sekretær : Inger Kolloen
Kasserer : Bjørg Reppe
Styremedlem : Guttorm Bardo
Styremedlem : Kjell Tetlie
Varamedlem : Ranveig Rasmussen
Varamedlem : Inger Jensen
Revisor : Gerd Fjelde Larsen
Revisor : Sonja Johansen
Vara : Aud L. Olsen

Valgkomite valgt på årsmøtet:

Gunlaug Petersen
Aud Laberg Olsen
Vara : Svein Erik Haugen

Alle velges for 1 år

Avslutning ved leder.

Loddsalg

Sang

Opplesing

Alstad 13.02.2018

Marie Hegdahl (signatur)
Grete Reppe (signatur)