Medlemsmøte 04.10.2017

Medlemsmøtet ble avholdt i kantina i Telenorbygget i Skien

Telepensjonistenes forening Telemark

medlemsmøte 4. oktober 2017

 

Medlemsmøtet ble avholdt i kantina i Telenorbygget Skien kl. 15.00. Hele 37 medlemmer møtte opp. Fungerende leder, Elsie Marit Hansen, ønsket alle velkommen. Hun introduserte deretter dagens kåsør, redaktør i TA Ove Mellingen.

Mellingen tok for seg temaet verdiskaping. Han oppfordret oss alle til å være stolte av at vi telepensjonister har vært med på Telenors verdiskaping. Vår generasjon var med på å bygge opp landet etter krigsårene. Vi var ikke så opptatt av akademisk utdannelse, men tok til takke med de mulighetene vi fikk. Mellingen leste Jacob Sandes dikt om «Vesle Daniel som skal ut i verden». Det var ingen spøk å sende guttungen til sjøs. Han fortalte deretter om egne familieforhold. Der, som ellers i landet, var det lojalitet til jobb og familie som fikk Norge ut av fattigdommen. Begrepet «motkraft» var også et tema i kåseriet. Vi har lett for å la oss rive med av trender i dagens samfunn. Vi må bli bedre til å stå for egne valg. Så leste Mellingen 2 dikt av Alf Haugland: «Kjerringråd» og «Nytt frå gamlestugo». Han avsluttet kåseriet med et dikt av Sandsdalen. Elsie takket Mellingen for hans fengende synspunkter og overrakte han 2 teleblomster». Hun inviterte Mellingen til å spise med oss. Det takket han ja til.

Arrangementskomiteen serverte nydelige snitter, kaffe og kringle – og alle så ut til å kose seg. Etter hvert ble det solgt lodd på fine gevinster.

Elsie tok så ordet for å informere om hva som skjer i Landsforbundet. Vår nye leder, Tore Andli, deltok på «Arendalsuka». Dette er et årlig politisk-/organisasjonstreff av stort format. Der var det innlagte møter med Pensjonistforbundets ledere. Det var utformet 6 krav til de politiske partiene i forbindelse med valget: 1: Forhandlingsrett for pensjon, 2: En kommuneøkonomi som sikrer god eldreomsorg, 3: «Slippen» tilbake, 4: Enerom på sykehjem, 5: Økt satsing på den kulturelle spaserstokken, 6: Økt satsing på aktivitetssentre og velferdsteknologi. De forskjellige partiene har forskjellige svar på kravene.

Telemuseet er reddet. Telenor har besluttet at de ikke lenger vil gi Telemuseet økonomisk støtte. I statsbudsjettet som legges fram i oktober vil Regjeringen bevilge 6,6 millioner til Telemuseet. Det går mot sammenslåing med Teknisk Museum – og de ansatte i Telemuseet vil bli overført til Teknisk Museum.

Vårt julemøte blir 6. desember på Kikuthytta

Så var det loddtrekning – og de som vant var kjempefornøyde.

Elsie takket for fremmøtet. Hun takket arrangementskomiteen for god jobb – og ønsket alle vel hjem.

Ove Mellingen fra TA