Medlemsmøte 18. april

Medlemsmøte Kristiansund

 

Medlemsmøte 18.4.2018

 19 medlemmer deltok.

 

  1. Velkommen. Åse ønsket velkommen og sa at hun syntes oppmøte var bra, til tross for at mange var bortreist og at senioruniversitetet «kolliderte» med oss denne dagen. Hun orienterte deretter om at tidligere medlem og kollega Åsta Harstad var død siden siste møte og ba om å minnes den døde med 1 minutt stillhet.
  2. Åse orienterte deretter fra ledersamlingen på Gardermoen 10. og 11.4. Blant annet er det skrevet kontrakt med StyreWeb om nytt medlemsregister. Dette er tenkt implementert fra 1.mai, de største avdelingene først.  I første omgang blir dette et rent medlemsregister, men tanken er at fakturadelen vil bli kjøpt inn senere. Åse fortalte også at Tone Bye fra Pensjonistpartiet holdt et interessant foredrag om velferdsteknologi. Mye spennende som kommer i denne forbindelse.Åse minnet også om at det skal være publikumsdag i Caroline kinosenter 19. april, der bl.a. Kåre Hagen, leder for nasjonalt senter for velferds- og arbeidslivsforskning. Han skal snakke om velferdsteknologi og ”varme hender”. Hun oppfordret medlemmene til å møte opp, da dette er et veldig aktuelt tema.
  3. Hun orienterte at det blir tur til Tingvoll Økopark 24. mai. Påmeldingsfrist er 10.mai. Egenandel blir kr. 200,-.
  4. 22. august blir det sommertur til Tustna og Sjøbruksmuséet, deretter besøk hos Liv Anne og Brita. Nærmere info/innbydelse kommer senere.
  5. Åse stilte spørsmål om det var interesse for datakurs, f.eks Nettbank eller VIPS. Det er lov å komme med ønsker. Samtidig oppfordret hun til å bruke våre hjemmesider, samt Facebook. Hun kan ta en gjennomgang igjen til høsten.
  6. Deretter ble det servert kaffe, smørbrød og kake. Loddtrekning med mange gevinster.

    Møtet slutt ca kl. 1500

 

Åse

-sekretær –

 

Neste medlemsmøte er 24.mai – tur til Tingvoll