Medlemsmøte 18. mai 2017

Etter at Gerd hadde ønsket velkommen til de 52 frammøtte medlemmene, sang forsamlingen med stort ønske og håp allsangen «Kom mai du skjønne milde».

bod-moeter-medlmoete-180517-ingressDagens gjest Bjørn Tore Pedersen holdt et spennende foredrag fra sin bok om «Magasinet for alle».  Boka heter «Det var der vi ble til», Arbeidermagasinet som folkeopplyser og samfunnsdanner. Det ble for mange et kjært gjensyn med ungdommens litteratur.

Orientering fra Landsmøtet 2017 v/Gerd.
– Av spesiell interesse for oss nevnte hun at vårt forslag om at Løp-gruppa bør få tilbake sin status som «klubb» og at dette nå godkjennes uten vedtekter og som direkte gruppe under lokalforeningen.
– Æresmedlemmer skal fortsatt oppnevnes av lokalforeningene lokalt.
– Gjøvik er nedlagt. Det samme gjelder Namsos og Levanger. Medlemmene kan fortsette i Trondheim – hvis de ønsker. De må i tilfelle betale kontingent igjen.
– OU’s forslag om ny styrestruktur med 5 i styret sentralt og 3 varamedlemmer ble vedtatt.
– Landsmøtet 2017 foregikk på en positiv og engasjert måte. Tore Andli ble valgt som ny leder.
Telepensjonistenes landsforbund har fått løfte om støtte fra Telenor for neste år (2018). Denne gang bare for ett år. Det blir en usikker framtid.

Turer til hhv Gardasjøen og Hamarøy/Tysfjord.
Gerd orienterte om planleggingen og status for begge turene. Her har de påmeldte mye å gede seg til!

Odd’s hjørne.
Med vanlig eleganse og treffsikkerhet fortalte han vitser og en liten fortelling til medlemmenes store glede.

Klikk her for fullstendig møtereferat..

Bilder:
Klikk her for bilder fra møtet..