Medlemsmøte 19/2-2020

Medlemsmøte 19/2-2020

Tema:Fremtidsfullmakt

Også denne gang var det rundt 40 fremmøtte!

Formannen ønsket velkommen og ga straks ordet til kveldens gjest Håkon Omdal.

Han skulle lose oss gjennom fremtidsfullmakter, vergemål, samboerkontrakt og arv.

Vanskelig for mange å ta stilling til.

Han forklarte inngående om forskjell på vergemål og fremtidsfullmakt, den første styrt av Fylkesmannen og den andre av personen selv.

Vergemål blir brukt derson personen selv ikke er istand til å gi samtykke eller uttrykk for hva den mener, f.eks ved demens, sinnslidelse. I slike tilfeller må fylkesmannen samtykke i salg av bolig eller forskudd på arv.

Ved fremtidsfullmakt er det personene selv som oppgir verge (familie, venner) og bestemmer selv i forkant hvordan arv og eiendom skal forvaltes.

Han var innnom samboerkontrakt og viktigheten av den- samt litt om arv generelt.

Veldig interressant og det var mange spørsmål i etterkant. Noen hver fikk litt å tenke på. Bedre føre var….

Etterpå var det som vanlig kaffe, smørbrød og kringle, og diskusjoner og prat gikk livlig for seg.

Tordis leste referat fra forrige møte, og Ingvar minnet igjen på at det kan være bra å gå inn på Telepensjonistene.no. av og til. Det er mye nyttig å finne her.

Jan Helge orienterte litt om vårmøtet i april da vi skal være gjester hos Torridals historielag. Det vil være fri entre, og rundstykker og kaffe dekkes inn av åresalg til kr 25 pr åre.  Dette orienterer vi  selvfølgelig mere om på marsmøtet.

Så var det åresalg  med fine gevinster.

Slutt ca kl 2000