Medlemsmøte 19. april 2018

Nok et medlemsmøte med høyt antall deltakere. Tusenhjemmet måtte fram med ekstra bord for å få plass til alle.

M
Møteledere var Tove Kilskar og Arne Jan Knudsen.

Tove åpnet møtet og ønsket samtidig to nye medlemmer, Bodil Iversen og Kurt Oftedal velkommen.
Deretter overlot hun podiet til Terje Jørgensen fra Bodø Kommune som foredro om

«Velferdsteknologi i Bodø kommune – status i dag og framtidig behov»
Ikke alle nyter godt av den nye teknologien i dag, men Bodø er langt framme på dette området.
Velferdsteknologi omfatter blant annet
– Digital trygghetsalarm – Brann/røykvarsling, elektroniske dørlåser, helsefaglige responssenter, pårørende app.
– Medisindispenser – Den inneholder medisinen pasienten skal ha og varsler når den skal tas. Tas den ikke går medisinen inn i maskinen igjen og sykepleier blir varslet.
– IR sensor som kan se og snakke – Den fotograferer rommet og varsler dersom noen ligger på gulvet.
– Mobil Trygghetsalarm(GPS) – Den finnes i mange varianter men alle oppgir posisjonen når alarmen utløses

Alle disse tilbudene er foreløpig gratis. Løsninger for bofellesskap ble også presentert. I følge Jørgensen var behovet for mer velferdsteknologi økende på grunn av den demografiske utviklingen (vi blir stadig flere eldre). Overgang til økt bruk av ny teknologi kan også medføre at mange funksjoner kan flyttes ut av sykehusene og inn i hjemmene.

Hvor går årets langtur?

Jan Sveen fra Aller Travel informerte om de to reisealternativene.

Alternativ 1
Elvecruise på Rhinen/Mosel med Køln . Turen går innom Cochem, Alken, Rydesheim, Koblenz, Bad Breisig og Køln.
Cruisskipet er Nederlandsk og heter MS Rembrandt Van Rijn.

Alternativ 2
Tur til Riga. Med utflukt til blant annet Jurmala, Rigas sentrale marked, og Rundal slott 80 km sør for byen.

Etter at turalternativene var presentert var det til for pause med en god lunch og diskusjoner.
Avstemning etter pausen ga flertallet for Elvecruise på Rhinen/Mosel.

Lokal tur

Håkon informerte siste nytt om turen til Glomfjord 30. mai.
Bussen kjører fra jernbanen kl 0800 og plukker opp deltakere langs ruten.
Prisen for tur inkludert lunchbuffet er satt til kr 400,-.
Mer om turen kan du lese her…

 

 

Vår nye leder Arne Jan Knudsen takket de 57 deltakerne for møtet og ønsket vel hjem.

Referat fra møtet

Bilder