Medlemsmøte

Medlemsmøte 18/9-2019

29 melemmer møtte til høstens første møte.

Ingvar ønsket velkommen og vi startet med å minnes  4 medlemmer,  som var gått bort i løpet av sommeren.

Så presenterte han kveldens gjest Ingjerd Modal som skulle lese fra Gabriel Scotts roman Kilden.

Hun er stifter av Gabriel Scott selskapet i 1997. Selskapet har gitt ut på nytt nesten alle bøkene hans siden da.  Hun hadde med seg et stort utvalg som det var mulig å kjøpe.

Hun leste utdrag fra Kilden om fiskeren Markus, om fiske og dagligliv. Hun formidlet teksten med alvor og humor og med en fantastisk innlevelse.

Etterpå var det kaffe, smørbrød og kringle, og praten gikk livlig rundt bordene.

Jeg fortalte litt fra landsmøtet som jeg deltok på for første gang.

Ga også et lite resymme fra Lisboa turen.

Ikke så mange foreningssaker denne gang, siden det var første møte etter sommerferien, men

opplyste at julemøte blir 11/12 på Klubben, og Telenors julekonsert blir 9/12 i domkirka

Vi avsluttet som vanlig med utlodning, og det ble delt ut mange flotte gevinster.

Formannen takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem