Medlemsmøte 20/3 2019

Tema idag er brannforebygging

37 medlemmer møtte frem i det fine vårværet.
Ingvar ønsket velkommen og sendte rundt liste for påmelding til neste møte på Porsmyr bygdetun. Dette er nødvendig pga matbestilling. Han orienterte litt om hva som skal skje der ute.

Han sa også litt om Styreweb, som er det nye systemet for medlemsregister som vi har tatt i bruk. Signe har vært på kurs i økonomibiten. Snakket litt om pensjonistforbundet og forhandlingsrett. Samordning med andre pensjonistforeninger har det ikke vært interesse for her tidligere.
Så var det klart for dagens foredragsholder som er Rune Langbraathen fra Kristiansandsregionens brannvesen KBR

Vi tenker for lite på brann i hjemmet. De fleste er dårlig forberedt. Sjekk årlig batterier i brannvarsler, og meld ifra hvis du oppdager branntilløp, ikke regn med at andre gjør det.
Avstand betyr alt for tiden det tar for brannvesenet å nå fram. 10 minutter er lenge. Så ikke spill helt, kom deg ut!
Trekk ut kontakter på enheter som ikke brukes. Brannslukkere skal sjekkes jevnlig og evt skiftes ut etter 10 år. Plasser slukkespray lett tilgjengelig, ellers anbefalte han tilkoplet brannslange som det beste alternativ.
Det er 47% økning i komfyrbranner, så tilkoplet komfyrvakt var absolutt å anbefale.
Ungdommer glemmer pizzaen i ovnen og eldre glemmer gryter! Og røyking er fremdeles det som tar flest liv.
Eneboliger er mest utsatt, og de fleste brannofre er over 70 år.
Bruk ikke vaskemaskin eller oppvaskmaskin om natten og heller ikke skjøteledninger på frittstående ovner/apparater som trekker mye strøm.
Han viste en filmsnutt om brannutvikling med eksempel et stearinlys om veltet i sofaen.
Temperaturen i rommet steg til 800 grader på 5 minutter!

Ingvar takket for flott og lærerik informasjon og takket også for 12 flasker slukkespray til utlodningen vår

Det var kaffe og snitter som vanlig og praten gikk livlig rundt bordene.

Vi avsluttet som vanlig med utlodning og jeg tror det var mange som ønsket seg spraybokser for loddsalget gikk bra. Mange fornøyde vinnere.

Ingvar takket for en hyggelig og informativ kveld og ønsket alle vel hjem.