Medlemsmøte 20. september 2018

57 medlemmer møtte opp til et medlemsmøte med sang, foredrag, feiring av to 90-åringer, lotteri og sosial hygge.

Leder av Telepensjonistene Bodø/Salten, Arne Jan Knudsen ønsket velkommen til møtet.
Han presenterte samtidig 2 nye medlemmer, Randi Olsen og Randi Hilmarsen.

 

Tom Opsahl underholdt forsamlingen med fortellinger fra «gamle» Bodø.
Tom viste også flere filmklipp, deriblant:

  • Erling Jarls jomfrutur fra Trondheim til Kirkenes i september 1949.
  • Da starfighteren kom til Bodø (1964).
  • U2 affæren i Bodø.
  • Bombingen av Bodø 27. mai 1940 og Dagny Schei sin opplevelse av den dagen sett fra nordsiden.
  • Da fjernsynet kom til Bodø.
  • Til stor munterhet ble det også  vist en sketsj av Tor Hamnes.

Her kan du se ett av klippene:

Nye reisemål?
Foreningens turansvarlige, Gerd Blomstrand Kristensen, inviterte til en diskusjon om nye reisemål, og om vi skal ha vår- eller høstturer. Hun oppfordret medlemmene til å komme med innspill. Har du forslag til reisemål kan du kontakte noen i styret, eller møte opp på neste medlemsmøte. Det vil bli holdt avstemning om dette på neste medlemsmøte. (Nok en grunn til å møte opp).
Til slutt i sitt innlegg informerte Gerd om den nært forestående og fulltegnede turen «Elvecruise Rhinen/Mosel»

 

Jubilanter

Bjørg Andreassen
Knut Hagen

Våre to spreke 90-års jubilanter Bjørg Andreassen og Knut Hagen ble hyllet med gode ord og bursdagssang.

 

 

 

 

 

 

 

Kulturinnslag
Gerd leste et humoristisk, eller kanskje fandenivoldsk dikt om alderdommen.
Ukjent forfatter i følge oppleseren!

ÅRENE GÅR ………..
Å BLI GAMMEL ER FORBANNET – JA, JEG KAN EI SI NO ANNET
ALLTING HENGER, TØRT ER SKINNET, TRIST ER SINNET, SVAKT ER MINNET.
MUNNEN FULL AV KJØPTE TENNER, BRUNE FLEKKER OPPÅ HENDER.
EROTIKKEN ER DET SLUTT PÅ, VEIEN NÅ VIL JEG ALENE GÅ.
REUMATISMEN PINER LÅRET, TYNT OG PISTRET HENGER HÅRET.
ØYENLOKKER SOM GARDINER, ÅRENE SOM SERPENTINER.
MANGE RYNKER, SKJEGGET GROR VALKENE ER GANSKE STOR.
JEG KAN IKKE SI NO ANNET, ALLTING ER JO HELT FORBANNET !

Etter bespisning, loddsalg, kaffe, sang og musikk gikk møtedeltakerne hjem med et smil om munnen.

Bilder fra medlemsmøtet (klikk for større bilder)