Medlemsmøte 21 november

Ole Johnny snakket om kampen for et aktivt yrkesliv etter polio

Tilstede fra styret: Marie, Kari, Brit, Fridtjof

Forfall: Jan, Leif Roger, Harald

Tilstede: 32 betalende medlemmer.

Åpning.
Marie ønsket velkommen og hilste fra Harald og Inger, som ikke var helt i form og fra Leif Roger som ligger på sykehuset.
Hun opplyste at det var lagt ut aktuelle brosjyrer på bordene, og at det bare var å forsyne seg.

Ole Johnny Sandbekkhaug, tidligere leder av vår forening, og kollega med mange som var til stede, ble ønsket velkommen. Han skulle kåsere for oss og Marie ga ordet til han.

Kampen for et aktivt yrkesliv etter polio.
Ole Johnny takket for sist og takket styret for å ha invitert han.

Ole Johnny fikk polio som 12-åring. Han fortalte om hvor lite påaktet denne sykdommen var, og at det var lite eller ingen hjelp å få fra samfunnet og myndighetene.

Polio er en smittsom sykdom, som smitter med virus. Det første tilfellet vi vet om i Norge var på slutten av 1800-tallet, og i 1941 var det noen tilfeller. Men så var det en stor epidemi i 1951 -52, hvor mange ble syke. På begynnelsen av 1960-tallet var det slutt på sykdommen i Norge, og det kom vaksine i 1957. Men andre steder i verden er det enda mange som blir rammet av polio

Det er dårlig dokumentasjon på hvor mange som ble syke, for legene var ikke flinke til å sende inn og rapportere om sykdommen. Derfor tok det også lang tid før det ble satt i gang behandlinger.

Ole Johnny er oppvokst i Rennebu, og først på 50-tallet var det mange i den bygda som ble rammet. Mange fikk store skader, og det var også noen som døde av polio.

Det var lite informasjon og mange spekulasjoner rundt sykdommen, så redselen i bygda  var stor for å bli smittet.

Ole Johnny fikk sykdommen høsten 1951. Det startet med noe som lignet på influensa, men etter hvert ble han veldig syk, det måtte hentes inn smertestillende medisiner, som hjalp lite, og han havnet til slutt på sykehus.

Etter sykehusoppholdet ble han sendt hjem til Rennebu, der fikk han en fin og god korgstol som han kunne sitte i å se utover bygda. Og det var antagelig tanken at det var slik det skulle bli, og alle trodde han kom til å bli Rennebu.

Ole Jonny viste bilder fra denne tiden.

Det var ingen behandling for polio den gangen.

Men etter hvert kom han inn på Internatskole på Nøtterøy. Dette var et behandlingssted, og han fikk god hjelp av fysioterapeut, og de fikk vogner som de kunne bruke for å kunne komme seg rundt i omgivelsene.

Etter dette bestemte han seg å for å begynne å trene på egen. Han brukte en stige med 15 trinn opp til taket, og denne entret han opp og ned flere ganger per dag, og opparbeidet seg en utrolig styrke armene.

Han gikk på folkehøgskole 56 – 57, og etter det var han hjemme for å trene seg opp. Han la seg opp løype i marka, han dro på fisketur med vogna – han brukte marka og naturen som treningsfelt. Han fikk laget seg kjelke og staver, som han brukte for å komme seg fram på vinters tid.

Med den intense innsatsen på treningsfeltet, ble han i stand til å ta utdanning og komme seg inn i arbeidslivet. Hans første arbeidsplass var Oslo Telefonanlegg, som holdt til i en gammel bygning, uten heis, og han måtte opp 6 trapper for å komme seg til kontoret! Men det gikk greit.
Etter det har han arbeidet mange år i Televerket i Trondheim og sier selv at han har taklet det meste og har hatt et godt arbeidsliv.

Det var en sterk historie Ole Johnny fortalte, og det var spesielt sterkt og trist å høre hvor lite eller ingen ting, samfunnet bidro med da han fikk polio og i årene etterpå.

Marie takket for et interessant og lærerikt innlegg og overrakte blomster.

Pause med kaffe, rundstykker og Wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen.

 Diverse informasjon.
Marie informerte.

Telepensjonistene i Trondheim har kommet inn på Face book, i en lukket gruppe som heter Telepensjonistene i Trondheim. Fridtjof er administrator.

Det blir tur til Blaafarveværket 4. – 6 juni 2019. På turen skal vi i tillegg til Blaafarveværket, innom bl.a. Maihaugen, Hadeland Glassverk, Vikersundbakken, Beitostølen m.m. Vedtak om hvilket byrå vi skal velge blir tatt på styremøtet i desember, og invitasjon vil komme etter hvert.

PFO/Hornemansgården.
PFO har arrangert lederkonferanse 6. november. Marie og Kari deltok. Der ble det redegjort for situasjonen i Hornemansgården. Kommunen skal nå legge ut driften av gården på anbud og etterhvert ta stilling til hvem av søkerne som skal drive. Det er 8 ansatte i Hornemansgården, og de er selvfølgelig urolige og avventer spent på avgjørelsen. Det gjør også vi.

Eldrerådet i Fylke.
Marie har deltatt på seminar om funksjonelle boliger for eldre. Statistikk viser at det vil være dobbelt så mange 80 – 90 åringer i 2040 enn i dag. Det er et mål at flest mulig eldre skal bo hjemme, og da må mange av dagens boliger legges til rette for det, så her er det et stort arbeid som må gjøres.

Telenor har gitt oss tilskudd også for 2019. Selv om tilskuddet er mindre enn tidligere, er vi glade for det vi har fått.

Marie minnet til slutt om Julebordet 12.desember. Frist for påmelding er 26. november. Det er enda plasser ledig.

Trekking.
Arrangementskomiteen hadde solgt lodder og det ble til slutt foretatt trekning. Loddsalget innbragte kr 2741,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie takket for frammøte og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl. 1410.

Trondheim 23.11.2018.

Kari Bugten