Medlemsmøte 21. november

Medlemsmøte 21. november

Nest siste medlemsmøte 2018


Liv Anne ledet møtet                     Foredragsholder Anne Grete Johansen


Medlemsmøte 21.11.2018 kl 1300

 

23 fremmøtte medlemmer.

 

Liv Anne ønsket velkommen, spesielt til foredragsholder Anne Grete Johansen fra ”Sterk og Stødig”. Hun orienterte deretter litt om julemøte med mer, før hun ga ordet til Johansen. Dette er et gratis tilbud fra 65 pluss og er et nasjonalt tilbud, som er satt i gang av NTNU og St.Olav. Tilbudet har som formål å gjennomføre forebyggende trening med vekt på balanse- og styrketrening. I Kristiansund er tilbudet foreløpig etablert på tre steder, i KFK-lokalet, NIL på Nordlandet og i Småbåtlaget. Det er planer om å etablere flere steder p.g.a. venteliste for å komme med. Det er også behov for flere instruktører.

Brosjyrer om tilbudet ble delt ut. Dersom en er interessert, er det bare å ta kontakt. ”Sterk og stødig” har også en facebookside, som en kan gå inn ”å like”. De jobber også med å få opp ei hjemmeside. Tilslutt fikk vi en liten, fysisk smakebit av hva tilbudet går ut på. Medlemmene reiste seg og tok noen knebøy sammen med foredragsholderen. Liv Anne takket henne for bra gjennomført foredrag og overrakte deretter en liten oppmerksomhet som takk.

 

Åse orienterte om styreweb og informerte om at Kirsten og Åse drar til Trondheim for opplæring. Hun appellerte forsamlingen om å ta styreverv, da det vil bli enklere å administrere nå etter innføringen av styreweb, som er et medlemsregister med økonomimodul. Åse ba medlemmene om å tenke på om de føler at det er behov for IT-opplæring. Flere nikket og bekreftet at de følte for det. Vi fikk ikke noe konkret tall, men Åse melder inn behov, så får vi se hva som kommer ut av det.

 

Det ble deretter servering av kaffe, smørbrød og kaker, koselig prat rundt bordene og deretter loddtrekning.

 

Møtet slutt ca kl 1500.

 

Åse

 

 

Neste medlemsmøte er julemøte på Thon hotell i Storgata: 12.november