Medlemsmøte 23.10.2019

Medlemsmøte blei avholdt i kantina i Skien Telebygg kl.16.00
37 medlemmer var tilstede.
Lisbeth Kleiv ønsket alle hjertelig velkommen, en spesiell velkommen til nye medlemmer, Harald Stavn og Finn Johannessen.
Lisbeth gav Ingjerd en blomsterbukett som takk for flott innsats i festkomiteen.
Hun var ikke tilstede da de andre i komiteen fikk blomster tidligere.
Lisbeth orienterte om at vi har fått 10 nye medlemmer etter en intern vervekampanje.

Harald Stavn, konserntillitsvalgt og styremedlem i Telenor pensjonskasse, fortalte om Telenor utland, hva som skjer i Telenor Norge og i Pensjonskassa.
Han fortalte blant annet litt om muligheten i utlandet i forhold til i Norge. For eksempel i Bangladesh har TN 75 millioner kunder i Norge har NT 3 millioner.
Prosjektet Sun Rise har som mål å fase ut kobbernettet i 2023.
Han fortalte om 5G, som vil gi oss en teknologi med mange muligheter. Han nevnte bla. robotoperasjoner, førerløse busser, velferds-teknologi og smarte bygg.
Telenor Pensjonskasse var trolig det som flest engasjerte seg i. Harald gav oss info om forvaltningskapital, om eiendommer som skulle selges og om fripoliser fra andre bedrifter. Et nytt system ad pensjonsutbetalingen, gjelder fra neste mnd. Det skal alle ha fått brev om. Dette medfører at alle TN-pensjonister vil få to lønnsoppgaver til årets skatteoppgjør. Som ansatt representant måtte en vise respekt for hverandre, ettersom en jo skulle skape noe samme. Etter hans mening, var det en utfordring med «historieløse» ledere.
Lisbeth takket Harald for et interessant foredrag og gav han to teleblomster.

Deretter var det tid for kaffe, snitter og wienerbrød.

Finn Johannesen fortalte om Telenor i Skien.
Han fortalte at R8 har kjøpt bygget og overtar fra 01.11. Alle leieavtalene er videreført med 5 års kontrakter.
Han fortalte om hva som skjer i Skien, om mange flinke medarbeidere, og at de nå har søkt om 50 nye sommervikarer. Flest klager får de på fastnett, hvor kunder har mottatt brev om at feil ikke vil bli rettet, og at kundene må gå over på mobil.
Lisbeth takket Finn Johannessen for fin orientering. Han fikk også med seg en Teleblomst.

Lisbeth orienterte om at alle medlemmer i Telepensjonistenes Landsforbund ville få spørsmål om å bistå TN pga. utfasing av kobbernettet. Dette skal sees bort i fra. Styret i foreningen vil bistå som en gjenytelse for at TN fortsatt bistår oss.
Det er fortsatt ikke klargjort om Gunnar Skau blir med i eldrerådet.
Etter loddtrekning takket Lisbeth alle for fremmøte og festkomiteen for nok en god jobb.

Før hun ønsket alle vel hjem, leste hun opp et dikt.