Medlemsmøte 24. mai 2018

Gruvedrift på Hopsfjellet

Medlemsmøte TP Bodø/Salen
Tusenhjemmet 24. mai 2018.
Oppmøte: 52
Møteleder: Arne Jan Knudsen.

Arne Jan ønsket velkommen og Nina og Tomas førte an i ”Kom mai du skjønne milde”.

Dagens hovedgjest Karl Åge Moe
ga forsamlingen et interessant innblikk i Gruvedrift på Hopsfjellet.

Moe fortalte at i 1890 årene var det stor optimisme om gruvedrift i Nordland, blant annet i Sulitjelma og Rana.
På Hopsfjellet ble det funnet kobbermalm. Denne ble funnet av Johan Lundkvist ved en tilfeldighet.
Lundkvist var husmann på gården Løding østre, eid av Johan Adolf Jeremiassen. Gården ligger på Løding ved Tverlandet, og kalles i dag for «Lind-gården», etter eieren Bernhard Lind. Lundkvist var på jakt oppe på Hopsfjellet. Da han skulle hvile, skrapte kolben på geværet løs en mosedott. Steinen under var helt blåfarget.
Fire felt ble undersøkt og Hopen høgfjell var det mest lovende, men det var vanskelig å drifte. Det ble oppført to boligbrakker på fjellet og der hersket hierarkiet. Malmen ble fraktet ned til Valle med hest. Videre med lekter til Finneid og tog til Sulitjelma hvor den ble smeltet. Sulitjelma gruber trakk seg ut på grunn av vanskelig drift og dårlig lønnsomhet , og Rasmus Martinus Blackstad Schjølberg (som forøvrig var firmaets juridiske konsulent) overtok. Det var ingen stor drift ved gruven. På det meste 27-28 mann.
Schjølberg kjøpte fallrettighetene til Heggmoen for å skaffe kraft til gruvene. Dette ble for dyrt og Bodø kommune overtok og bygde kraftverket, men gruvene var fortsatt uten strøm. På grunn av de vanskelige forholdene ble det slutt på gruvedriften i 1916. Restene av anleggene ble etter hvert fjernet/brent. Heisemaskinen står fortsatt inni fjellet. Bodø kommune foretok senere en undersøkelse om mulig drift, men forekomstene var ikke store nok.

Arne Jan takket foredragsholderen med et gavekort.

 

Etter en varm lunch med påfølgende bløtekake  viste Odd videoopptak fra turen til Kroatia i 2013.

Turer
Foreningenes turer til Mosel/Rhinen og Glomfjord går som planlagt med mange påmeldte.

Vår leder Arne Jan takket for fremmøtet.

Fullstendig referat fra medlemsmøtet kan du lese her…