Medlemsmøte 24. oktober

Medlemsmøte 24. oktober

Møte Kristiansund

21 fremmøtte medlemmer.

Wenche ønsket velkommen, spesielt til Else Blomvik. Else Blomvik, som er ansatt som hjelpepleier ved Roligheten omsorgsboliger, holdt et interessant foredrag om demens. Hun har jobbet med demente i mange år, samt at begge hennes foreldre ble rammet av sykdommen. Sykdommen har forskjellige årsaker, men ikke bekreftet. Sykdommen er heller ikke arvelig, men går likevel igjen hos enkelte familier. De mest vanlige er vaskulær demens og altzheimer. Den vaskulære er gjerne forårsaket av drypp eller slag. Ellers er det pekt på høy alder, livsstil m.v. Sykdommen har mange faser og varierer fra person til person. Uansett er det positivt med sunn livsstil og trening av hjerne og kropp. Musikk er ofte brukt som terapi. Takk til Else Blomvik.

 

Ingeborg oppdaterte oss fra møter i eldrerådet. Bl.a. fortalte hun at omsorgsboligene i Skolegata er beregnet å være ferdig i mars. Alle leilighetene er solgt.

 

Åse spurte medlemmene om de hadde forslag til foredrag på neste medlemsmøte. Det kom fram flere forslag, blant annet orientering om trening for eldre. Vi ble enig om å spørre en av instruktørene for «sterk og stødig», som er et nytt treningstilbud for eldre. Åse sjekker.

 

Handlingsplanen for neste år, 1. Halvår, begynner nå å bli ferdig. Styret har vedtatt at det blir felles og sponset opera også neste år.

 

Som vanlig fikk vi smørbrød, kaffe og kaker. Deretter loddtrekning med mange gevinster.

 

Møtet slutt kl 1515.

 

Åse

 

Neste medlemsmøte er 21. november til samme tid og sted