Medlemsmøte 24. oktober 2016

Hovedinnslaget på møtet var foredrag av Odd-Kåre Kvalheim om pensjonsreformen

Anni ønsket velkommen. I alt 22 medlemmer hadde møtt opp og det må vi si oss fornøyd med.

Odd-Kåre ga en grundig orientering omkring pensjonsreformen. Dette er et omfattende og til dels vanskelig tema, men han greide på en utmerket måte å lose oss gjennom saken og ga oss et overblikk.

gjv-kvalheim-24-10-2016

Odd-Kåre la spesiell vekt på forholdene rundt etterlattepensjon, herunder:

Hva skjer med pensjonen når ektefellen/samboeren dør
Hvem har rett på etterlattepensjon fra NAV og fra Statens Pensjonskasse?
Hvordan går en fram for å sikre seg etterlattepensjon?
Hvor stor er etterlattepensjonen og hvordan beregnes den hovedsaklig?
Blir det endringer i ordningen med etterlattepensjon?
Har de private pensjonsordningene etterlattepensjon og hvor stor er den? 

 

 

Han avsluttet med å gi noen gode råd i tilknytning til hva man bør huske på dersom i tilfelle ektefelle/samboer faller fra, herunder at

  • Når dødsfallet er meldt, får NAV beskjed. Strengt tett skal det ikke være nødvendig å kontakte NAV. For å sikre seg at det blir vurdert om en har rett på økt tilleggspensjon er det imidlertid klokt å ta kontakt med NAV for å avklare om en må søke om økt tilleggspensjon.
  • Det er rutine at NAV varsler Statens Pensjonskasse dersom vedkommende er medlem av denne, men igjen for å forsikre seg om at de har fått beskjed via NAV kan det være klokt også å ta kontakt med Statens Pensjonskasse.
  • Dersom avdøde var medlem av Telenor Pensjonskasse, eller har forsikring i et privat forsikringsselskap, bør også disse kontaktes slik at en får det en har krav på også her.
  • Statens Pensjonskasse utbetaler ved dødsfall pensjon for den måneden dødsfallet skjedde og ytterligere to måneder dersom avdøde etterlater seg ektefelle
  • Når bankene har fått melding om et dødsfall blir kontoene til avdøde stengt (gjelder også der hvor ektefellene hadde avtale om gjensidig bruk). Ta kontakt med banken spesielt dersom en trenger penger før boet et gjort opp.

Etter orienteringen var det som vanlig avsatt tid til servering, utlodning og kollegialt samvær.

gjv-bifflapskaus-24-10-2016 gjv-kaffebordet-26-10-2016