Medlemsmøte 25. juni 2020

Nå har det vært stilt lenge både fra oss i styret og fra dere medlemmene. Korona-viruset har jo satt sitt preg også på vår forening, og styret har funnet det umulig å arrangere møter. De fleste i foreningen er i ‘risikogruppen’, og dette har vi vært styrende for vår aktivitet. Den gledelige nyheten er at de mørke skyene som har ligget over oss siden i mars er i ferd med å blåse bort, men pass nu på handvask og avstandsregelen på 1 meter.

Nu har styret hatt møte, og vi er blitt enige om at vi skal arrangere et medlemsmøte 25 Juni 2020 kl. 11:30. Vi mener at smitterisikoen er minimal, både ut fra det faktum at det generelle smittetrykket er lavt i Bodø/Saltenregionen, og at smitteverntiltak som håndvask, spriting og avstandsregler er blitt godt innarbeidet. I tillegg blir det en begrensning på 50 deltakere, og bordene blir organisert slik at vi klarer å praktisere avstandsreglene som gjelder. Jeg nevnte det kanskje ikke, men møtet skal skje på vårt  Jeg gjør spesielt oppmerksom på antallsbegrensningen – de første 50 som melder seg på vil være velkommen. Det vil derfor være viktig å melde seg på i god tid! Påmelding til Turid Wensell på SMS/telefon 958 01 526.

Etter mange måneder med isolasjon, regner vi med at medlemmene har behov for en god prat og litt sjabbing over bordet så vi har ikke spikret noe stort program. Vi røper i alle fall at formannen vi gi til beste et utdrag fra vårens kulturevenement (de to diktkonkurransene), samt premiering av verdige vinnere. Orientering om aktiviteten i Eldrerådet vil det bli tid til og vår alles Gerd vil orientere om høstturen. Det blir selvfølgelig både servert karbonader og bløtkake samt et vinlotteri til slutt.

Lev Vel

Thomas P. Myhre