Medlemsmøte 25. oktober 2018

Medlemsmøte TP Bodø/Salten
Tusenhjemmet 25. oktober 2018.
Oppmøte: 62
Møteleder: Arne Jan Knudsen.

Rekordstor deltakelse, med 62 medlemmer!

Prosjektetet «Smart Bodø»

Marianne Bahr Simonsen, leder for «Smart Bodø» prosjektet i Bodø Kommune.

Smart Bodø er et prosjekt det har blitt jobbet med siden 2014, da muligheten åpnet seg for å bygge opp en søknad inn mot EUs forskning- og utviklingsprogram «Horisont 2020» med Bodø som pilotby.
Prosjektet legger stor vekt på involvering av byens innbyggere og er vist stor interesse utenfra, både nasjonalt og internasjonalt.

Bodø Kommune / Avinor / Telenor viktige samarbeidspartnere

Smart Bodø er en paraply som strekker seg over store forskningsprosjekter på nasjonal og internasjonal basis, kommunale prosjekter i alle avdelinger og nasjonale og internasjonale nettverk som knytter oss sammen med andre smarte byer. Over 50 ulike initiativ/prosjekt som alle bidrar til å gjøre Bodø til en smartere by. Disse spenner fra innføringen av velferdsteknologi i eldreomsorgen til førerløse kjøretøy i bykjernen.
Litt mer info om prosjektet finner du nederst på siden.

 

Nye medlemmer

Arne Jan Knudsen ønsket velkommen til disse  nye medlemmene:

Hvor skal vi reise i 2019?

Medlemmene hadde i forkant av møtet blitt oppfordret til å komme med forslag på reisemål. Flere reiseforslag/innspill kom fra forsamlingen. Det ble en god del diskusjon og en noe uoversiktelig avstemming rundt flere av forslagene. Møtet konkluderte med at styret skal sende ut et skjema der medlemmene kan velge blant alternative reisemål og ønsket reisemåte. Skjemaet utarbeides slik at det kan besvares fra både PC, Nettbrett og mobiltelefon (smarttelefon).

Filmfremvisning
Etter diskusjonen rundt neste års tur passet det godt å få se Odd Stemlands flotte video fra fjorårets tur til Verona/ Gardasjøen. Odd har laget filmer fra flere av foreningens turer. Han er en dyktig «videoamatør», og det ligger nok mange timers arbeid bak hver av filmene.

Her kan du se utdrag fra Simonsens presentasjon.

Og her finner du fullstendig referat fra medlemsmøtet.