Medlemsmøte 30. mars 2022

Menstad Bydelshus

Medlemsmøte 30 mars 2022 på Menstad Bydelshus kl 17.00

Det var fint å kunne arrangere medlemsmøte igjen. Det var 36 medlemmer til stede og for første gang ble det arrangert på Menstad Bydelshus.  Lokalene var en fin ramme rundt møtet og med gratis parkering og deilige snitter og kake – så lokasjonen ut til å være et godt valg.

Møtet startet med at Lisbeth ønsket velkommen.  Det ble holdt et minutts stillhet for våre medlemmer som har gått bort siste året.   Inger Raastad, Kjell Larsen, Per Torbjørnsen og
Arvid Ramberg. Vi har fått 9 nye medlemmer i 2021, og er pr nå 103 totalt.  Vi har fokus på verving av nye medlemmer, og håper alle kan bidra til å få med nye.

Vårt eldste medlem Olav Hantveit som fylte 100 år 26 mars ble hyllet og har fått en blomsterhilsen fra foreningen.

Erik og Gunnar Skau gikk ut av Styret og fikk en velfortjent takk.  Heldigvis har vi fått gode erstattere i Terje Norli og Jan Sivertsen.

Vi var så heldige å få et svært interessant foredrag av Bjørn Bremdal – tidligere NRK journalist – om gamle Grenland.  Bjørn bød på både levende film, bilder og gode historier fra gamle dager i Grenland.  Mye gjenkjennelig historie og noe som var før vår tid også!  Takk til Bjørn! En oppfordring – har noen gamle bilder fra den gamle kafeen på Nylende stasjon, ta kontakt med Ove Sunde.  Bjørn trenger de til et pågående prosjekt om jernbanen.

Ingar og Ove er turkomitéen vår og Ingar informerte om vår kommende tur til Kistefos Museum og Hadeland Glassverk den 4 mai.  Vi håper å få full buss, og invitasjon sendes ut i løpet av uken.  Pris pr person på turen er kr 1000,-, men Styret har besluttet å sponse hvert påmeldt medlem med kr 500,-.

Vi minner også om Facebook siden vår, som Ove administrerer.  Der er det både nyttig og interessant informasjon å finne.

Det ble delt ut spørreundersøkelse til alle som var til stede. Årsaken var at Styret ønsker å få tilbakemelding om hvor man ønsker medlemsmøtene og hva møtene skal inneholde.  Det er viktig at flest mulig ønsker å delta på møtene og da er dette en mulig rettesnor for videre arbeid.

Etter serveringen var det loddsalg.

Lisbeth avsluttet med å takke alle for oppmøtet og lese et dikt om en «Vanlig dag», som blant annet pandemien har gitt oss en vekker på viktigheten av.

Møtet ble avsluttet ca kl 19.30.