MEDLEMSMØTE MANDAG 27 MARS 2017

Medlemsmøte i Tjensvoll kirkes menighet sal hvor tema til møtet var satt opp med OVERRASKELSE. 35 spente medlemmer var møtt frem for å overvære overraskelsen.

På medlemsmøte til Stavanger Pensjonistforening mandag 26. mars hadde styret lagt inn temaet OVERRASKELSE på saksliste. Medlemmene var spente på hva det overraskende tema skulle være. Det var møtt frem 35 medlemmer som var spent på overraskelsen. Etter drøs og bespisning ventet alle på hva som skulle skje.

Inn i lokalet trådte Leif Jon Paulsen i « Arne Garborgs » skikkelse. Fremføringen ble gjort på nynorsk som Arne Garborg kjempet for. Han tok for seg barndommen med dens gleder og sorger i oppveksten. Utdannelsen ble også gjennom gått. Det samme ble hans yrkeskarriærer rundt i landet. Livskriser og gleder som han gikk igjennom ble også presentert.

Han refererte til boka «Knudaheibrev» som er en selvbiografisk skildring hvor den som er interessert kan lese mer om hans liv og hendelser.

Det var et hyggelig og morsomt foredrag om en av våre lokale forfattere som ble behørig applaudert av de fremmøtte pensjonistene.

Møtet fortsatte med utlodning og livlig drøs til det var tid for å snu nesen hjemover. Dessverre ble det ikke tatt billed av «Arne Garborg».