Medlemsmøte onsdag 28. september 2016

Medlemsmøte onsdag 28. september 2016

Høstsesongens første møte, ble en hyggelig dag med 28 blide medlemmer til stedet.

Leder Henning Torsby ønsket alle velkommen og håpet at sommeren hadde vært en fin tid.

Han orienterte om lederkonferansen som ble gjennomført i 26. – 27. mai.

Et alltid tilbakevendende temaer medlemstilgangen. Flere lokalforeninger har vanskeligheter med å holde «hjulene» i gang. Det er utfordrende å få medlemmene til å ta på seg verv. Flere lokalforeninger legges dessverre ned. Landsstyret vurderer forskjellige måter å gi «nabohjelp».

Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, stiller alltid opp når Telepensjonistene ønsker et foredrag. Hun gir tydelig uttrykk for at pensjonistene har en store del av æren for at Telenor har blitt det er i dag.

Telepensjonistene markerte sine første 40 år under lederkonferansen. Telepensjonistene Drammen er av de 6 lokalforeningene som dannet forbundet i 1976. Både Hilmar Adriansen (1988 – 1991) og Leif Aarstad (1991 – 1993) fra Drammen, har vært forbundets ledere.

dra_dscf7025_telepensjonistene_drammen_medlemsmote_pratemote

 

Henning Torsby viser bilder fra årets sommertur til Prøysenhuset. Bildene fremkaller minner fra en hyggelig tur i flott sommervær.

 

dra_dscf7031_telepensjonistene_drammen_medlemsmote_pratemotedra_dscf7024_telepensjonistene_drammen_medlemsmote_pratemote

 

 

 

 

 

Som alltid koser vi oss med god mat og kaffe og kaker.

dra_dscf7036_telepensjonistene_drammen_medlemsmote_pratemote

 

 

 

 

 

Vår faste gjeng sørger for salg av lodder og gjennomfører trekningen. Det er alltid mange fornøyde vinnere.

dra_dscf7039_telepensjonistene_drammen_medlemsmote_pratemote

dra_dscf7035_telepensjonistene_drammen_medlemsmote_pratemote

dra_dscf7032_telepensjonistene_drammen_medlemsmote_pratemotedra_dscf7026_telepensjonistene_drammen_medlemsmote_pratemote

Neste møte er onsdag 26. oktober hvor høstens moter er dagens tema.

Leder takker for fremmøte og ønsker vel hjem.