Medlemsmøte onsdag 29.08.2018

Medlemsmøte for telepensjonistene onsdag 29.08.2018 kl. 11.00. Lande Bo- og servicesenter.

Tilstede: 40 Medlemmer.

Åpning:

Leder Leif Jørgensen åpnet møte med å ønske alle velkommen og da spesielt dagens foredragshoder Jan Ingar Båtvik.Møtet ble tradisjonelt innledet med sangen ” Dagen er din ”

Referat:

Referat fra medlemsmøtet for april ble gjennomgått

uten merkander.

Sommerturen

Planlagt sommertur ble i år avlyst! Håper å få til en høsttur.

Takkekort.

Innkommende takkekort ble gjennomgått. ( 8 stk ).

Foredrag.

Vi fikk en grundig innføring i registrering av floraen fra midten av 1700-tallet og fram til i dag. Spesielt i Østfold, men også i landet for øvrig Det ble også vist bilder og fokusert på boken Blomstervandringer i Østfold. Et interessant foredrag av en kunnskapsrik foredragsholder.

Kaffe

Nå smakte det godt med kaffe og mat, så det gikk, som vanlig, unna på rundstykker og wienerstenger, mens praten gikk livlig over bordet. Loddsalget gikk bra og innbrakte:

Kr. 2290,-

Avslutning.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 13.30. Møteleder takket spesielt kjøkkentjenesten for vel utført jobb,  takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem og vel møtt i september.

 

Ref. E.R.P