Minneord

over Helga Brit

Helga Brit Mong Kolstad er død.

krs-Vår avholdte leder i Kristiansand Telepensjonistforening gikk

bort, søndag 19 februar 2017, etter kort tids sykdom. Hun ble

71 år gammel.

Helga Brit ble medlem av foreningen i 2009 og har hatt flere tillitsverv,

de siste 3 år som formann.

Helga, eller Bimo, som hun hadde som signatur, fikk en lang arbeidsdag

i Telenor. Hun begynte på Rikstelefonen i 1962 og avsluttet på regn-

skapsavdelingen etter 45 års trofast tjeneste. Helga hadde så mange gode egenskaper. Hun var en uredd person,

som sto for sine meningers mot, ryddig og pliktoppfyllende. I tillegg eide hun et godt humør og en smittende

latter og hun hadde alltid god tid til sine medmennesker.

Det blir et stort tomrom og savn etter Helga. Ikke minst for hennes nærmeste familie.

Vi i foreningen vil huske henne med stor respekt og glede, og lyser fred over Helgas gode minne.

 

For Telepensjonistforeningen

Tordis.