Møte i lokalgruppa i Norheimsund 2.10.2018

Fire av styremedlemmene i Bergen og Hordaland deltok på møtet. Leiar Ulf Rathe orienterte om arbeidet i styret lokalt og sentralt og om den økonomiske stoda.

Elles var det sosialt samvær med litt mimring om «gamle dagar», og god mat og drikke.

Bildene: Øvst ser vi styreleiar Ulf Rathe og til venstre for han ein av gruppeleiarane i Norheimsund Rigmor Furnes Lunde. Nede til venstre ser vi frå venstre styremedlemmene Egil Palmesen og Ingunn Oddekalv Brattåker og den andre gruppeleiaren i Norheimsund Kari Laupsa-Borge. Øvst til høgre Elin Bjørnes som las sin eigen prolog «OP eventyr» som vart skriven til 20-års jubileet for Opplysningen i 1998.