Møteplan 2017

Redigert møteplan 2017

Logo

Møteplan 2017

25.01.17   Årsmøte: Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, innkomne forslag og valg.

22.02.17  Besøk av Kjersti Lium/TV-serien med Lars Monsen ”Ingen  grenser”.

29.03.17 Allsang v/ Åge Karlsen.

26.04.17 Arv og testamente- framtidsfullmakter v/Karsten O. Five.

07.06.17 Sommertur til Risholmen.

6-8 August: Sommertur til Peer Gynt spelet på Gålo

30.08.17    Foredrag om Islam i Norge v/prost Dag Mysen

27.09. 17 «Whisky»  Foredrag v/ Torkjell Berulfsen

Oktober: Prøver å få til teatertur

25.10.17   Foredrag om Erling Stordal v/Arild Stenerød

29.11.17   Hobbymøte

13.12.17    Julemøte

 

Hilsen Styret

Kjøkkentjeneste: Fredrikstad: 22.02, 30.08 og 29.11. Sarpsborg: 29.03 og 27.09

Moss: 26.04 og 25.10