Møteplan 2018

Møteplan 2018 for Telepensjonistene Østfold

31.01.18    Årsmøte

Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, innkomne forslag og valg.

28.02.18   Foredrag om Velferdsteknologi v/  Helge Kolstad fra Pensjonistforbundet

21.03.18    Avlyst på grunn av manglende møtelokale.

25.04.18    Foredrag v/Egil Nordengen

Mai/juni    Sommertur

29.08.18    Østfold naturen på nært hold, foredrag v/ Jan Ingar Båtvik

26.09.18    Besøk av Tore Andli fra Telepensjonistenes Landsforbund

31.10.18     Foredrag om Lutefisk av Torkjell Berulfsen

28.11.18     Hobbymøte utgår, prøver å erstatte dette med en dagstur.

Desember 2018     Julemøte

 

Hilsen Styret