Møteplan for Telepensjonistene Stavanger høsten 2019

Møteplan for Telepensjonistene Stavanger høsten 2019

Her er møteprogrammet for 2. halvår 2019.

Styret har satt sammen følgende program for 2.halvår 2019 og håper alle finner det interessant og at det blir godt frammøte på møtene.

Mandag 26.august kl 1200: «Hva forteller historien om pyramidene og kongegraver i det gamle Egypt» ved Piers Crocker

Mandag 30.september kl 1200: Orgelkonsert ved Bodil Fagerheim

Mandag 28.oktober kl 1200: Status for Regionens nye sykehus på Ullandhaug ved Prosjektleder Ove Nordstokke.

Mandag 2.desember kl 1800. Julebord Victoria Hotel med tradisjonell julemat og underholdning ved «Kristian Gitar»