MØTEPLAN TELEPENSJONISTEN STAVANGER 2017

Møteplan for 2017. Nå er møteplan og emner / tema for høsten 2017 også lagt inn..

Her har du/dere møtedatoer og program for hele året 2017.

30 Januar     2017  kl. 12:00 Årsmøte i Telepensjonistenes Forening Stavanger i møtesal til Tjensvoll menighet.

27 Februar    2017 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Tema: Tekniske hjelpemidler for å bo hjemme.

27 Mars          2017 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Tema: Overraskelse.                 (Overraskelsen var Leif Jon Paulsen i Arne Garborgs skikkelse som holdt foredrag om hans liv og virke.)

24 April          2017 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Tema: Fra Kongo til Heskjestad ved Helga Heskjestad

29 Mai             2017  kl. 12:00 Fellestur med telepensjonisten i Haugesund ble avlyst grunnet dårlig påmelding. Det ble lagt en tur Høle og Forsand i steden.

28 August       2017 kl. 12:00  Pensjonistmøte i møtesal Tjensvoll menighet. Tema: Regionens nye sykehus på Ullandhaug ved Prosjektleder Ove Nordstokke.

25 September 2017 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal Tjensvoll menighet. Tema: «Natur og kultur i Rogaland» ved Svein Imsland – leder for Norsk Botanisk Forening i Rogaland.

30 Oktober     2017 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal Tjensvoll menighet. Tema: «I Eirik Raude sine fotspor» ved gartner Josten Gard som i 1976 overtok familiens gartneri i det vesle øy samfunnet Talgje. Variert foredrag med utgangspunkt i to opphold på Grønland hvor han ledet en forsøksstasjon for gartneri i det sørlige Grønland.. Om tidlig historie, naturopplevelser og møtet med lokale bønder og eskimoer.

4 Desember  2017 kl. 18:00  Julebord for telepensjonistene på Hotell Alstor med underholdning og hyggelig samvær.