Møteprogram Ålesund høsten 2020. Ny info.

Møter på Sanitetssenteret på Bogneset høsten 2020.

INNKALLING TIL ALLE MØTER HØSTEN 2020.

Til medlemmene i Telepensjonistenes forening Ålesund.

 

God sommer til alle!

Nå skal det bli godt å komme i gang igjen med møtevirksomheten og vi håper så mange som mulig av medlemmene får anledning å delta.

Datoene er under forutsetning av at situasjon er trygg.

Styret vil følge opp det.

 

Møter på Sanitetssenteret på Bogneset høsten 2020 blir slik:

Torsdag   3.          September  2020    kl. 13:00   —  Avlyst —

Torsdag   1.          Oktober        2020    kl. 13:00

Torsdag   5.          November   2020    kl. 13:00

Tirsdag    1.          Desember    2020   Julemøte    kl. 13:00

 

 AVLYST MEDLEMSMØTE    3. SEPTEMBER. 

Av hensyn til smittevern har styret besluttet å avlyse medlemsmøte 03.09.2020.

Når det gjelder medlemsmøte i oktober vil styre komme tilbake med ny info.

 

 

Styret ønsker alle medlemmene hjertelig velkommen til møtene.

Med vennlig hilsen
Styret